On Line Matrikulazioa

Galdetegi hau betetzeak EZ DU SUPOSATZEN EZ MATRIKULAZIOA EZTA AURRE-MATRIKULAZIOA ERE eginda daudenik. Datu hauek IZEN EMOTE HUTSA bermatzen dute.

 

 

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak ezarritakoaren arabera, honen bidez adierazten dizuguna da dokumentu honetan eman dizkizugun datu pertsonalak dagokion fitxategi baten jasoko direla eta horren arduraduna Abusu Ikastola (Pontoi Bidea 20, 48280 Bilbao) dela. Fitxategi horien segurtasuna bermatzeko beharrezkoak zaizkion neurri guztiak hartuta dauzkagu. Eskatzailea/ordezkaria jakinaren gainean geratu dela eta baimena ematen duela bere datuak aipatutako helburu horrekin tratatzeko. Hauxe ekartzen dizugu gogora: zuk emandako datuak eskuratzeko aukera duzula, etanolanahi ere, Legeak ezarritako eran, baita datuok zuzentzeko, aurkatzeko edo ezeztatzeko aukera ere; horretarako, Abusu Ikastolako Segurtasun Arduradunari lehen esandako helbide horretara idatzizko komunikazio bat bidali behar diozu datu hauekin: Izen-abizenak, jakinarazpenerako helbidea, eskatzen dena, data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena. Halaber, "Euskal Autonomia Erkidegoko toki erakundeetarako Jardunbide Egokien eskuliburua", www.eudel.net eta www.avpd.es webguneetan kontsulta dezakezu.